Diensten

Risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E)

Waarom?

 • U voldoet aan uw wettelijke verplichting.
 • Inzicht in-, bewustwording en managen van de arbeidsrisico’s.
 • Een praktisch Plan van aanpak.
 • Kostenbesparing door het verlagen van verzuim en ongevallen en het verhogen van de productiviteit.
 • Geringe investering in vergelijking tot de mogelijke boetes van de Inspectie SZW.

Werkwijze

Werkwijze

Managementsystemen

Waarom?

Een managementsysteem helpt een organisatie om beleid te formuleren waarmee systematisch de kwaliteit of de risico’s (milieu, arbo, veiligheid)  worden beheerst en de prestaties verbeterd.

De Preventieadviseur is specialist van A tot Z in de volgende managementsystemen:

 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • ISO 45001:2018
 • VCA*/VCA**/VCA-P/VCU
 • Veiligheidsladder
 • CO2-prestatieladder
 • BRL 7000

Veiligheidskundige ondersteuning

Waarom?

Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en de geldende eisen of normen is de inzet van een Veiligheidskundige noodzakelijk en/of gewenst.

Detail

Op tijdelijke, incidentele of structurele (detachering) basis kunnen onder meer de volgende werkzaamheden worden verricht:

 • Documentbeheersing: opstellen en instandhouding van de KAM documentatie
 • Uitvoeren interne audits en directiebeoordeling
 • Begeleiden van externe audits en het oplossen van afwijkingen
 • Interne V&G functionaris in het kader van de VCA (middelbare veiligheidskundige)
 • Uitvoeren van site survey ’s, werkplekinspecties en toolbox-meetings
 • Uitvoeren / actualiseren van RI&E en opstellen en bijhouden plan van aanpak
 • KAM advies bij werkvoorbereiding, V&G-plannen en taak risico analyses (TRA)

De Preventieadviseur is thuis in de volgende branches

 • Automotive
 • Bouw en Vastgoed
 • Communicatie en Media
 • Consultancy
 • Consumer Goods
 • Facilitaire dienstverlening
 • Gezondheidszorg en Welzijnszorg
 • Handel en Retail
 • Horeca, Recreatie, Toerisme en Cultuur
 • Industrie
 • Intermediairs
 • Land- en tuinbouw
 • Onderwijs en Onderzoek
 • Technische dienstverlening
 • Telecommunicatie
 • Transport en Logistiek

Wij geloven in inzetten op voorkomen om te besparen op genezing.

We don’t cost money, we save money.